Πρόκειται για ένα είδος ακροβατικού δρώμενου κατά το οποίο ο ακροβάτης εκτελεί διάφορες ακροβατικές φιγούρες καθώς αναρριχάται πάνω σ’ ένα ειδικό ύφασμα το οποίο κρέμεται από μεγάλο ύψος.

Βασιζόμενος μονάχα στην επιδεξιότητά του ο ακροβάτης ααναρριχάται, αιωρείται, πραγματοποιεί φιγούρες, είτε στατικές είτε συνδυαζόμενες, και εκπληκτικές πτώσεις που κόβουν την ανάσα των θεατών. Τέτοιου είδους ακροβατικά δρώμενα μπορεί να περιλαμβάνουν έναν ή και περισσότερους ακροβάτες. Επομένως, ο αθλητής πρέπει να είναι σε θέση να εξασφαλίσει σταθερότητα και ασφάλεια όταν είναι πάνω στα πανιά, γεγονός που επιτυγχάνεται με ειδικές προασκήσεις πρώτα στο έδαφος και έπειτα στα πανιά. Στην αρχή δουλεύουμε σε χαμηλό ύψος και καθώς το επίπεδο της φυσικής κατάστασης αυξάνεται ο ασκούμενος είναι σε θέση να ανέβει πιο ψηλά και να επιχειρήσει πιο απαιτητικές ασκήσεις.

dc628791ed1b48daca1c622f103794d4